Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
ul. Uzdrowiskowa 54
43 – 230 Goczałkowice-Zdrój


NIP 638 – 18-11 – 134
Regon 000291888
KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy: 10 740 000 zł — wniesiony w całości


ING Bank Śląski S.A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839


Kontakt

Centrala 32/449 20 00
Sekretariat 32/449 21 01
Fax 32/449 21 17
biuro@gozdroj.pl


Centrum Obsługi Pacjenta — szpital 32/449 20 31
Centrum Obsługi Pacjenta — planowanie, rejestracja 32/449 20 02


“Stokrotka” — Sanatorium oraz Szpital dla dzieci
Stokrotka — sekretariat 32/449 20 44
Stokrotka fax 32/449 20 44