1 / 34
Fasony borowinowe
2 / 34
Głęboka oscylacja
3 / 34
Zawijania borowinowe
4 / 34
Kąpiel perełkowo-ozonowa
5 / 34
Mrożenie punktowe
6 / 34
Prądy
7 / 34
Kąpiel solankowa
8 / 34
Kriokomora
9 / 34
Sucha kąpiel CO2
10 / 34
Prądy
11 / 34
Ćwiczenia na sali gimnastycznej
12 / 34
Masaż wibracyjny
13 / 34
Masaż wielostrumieniowy
14 / 34
Ćwiczenia UGUL
15 / 34
Laser skaner
16 / 34
Suchy hydromasaż mechaniczny
17 / 34
Body Flow
18 / 34
Kąpiel solankowa częściowa
19 / 34
Ćwiczenia manualne
20 / 34
Masaż podwodny
21 / 34
Kąpiel wirowa
22 / 34
Lampa Bioptron
23 / 34
Ultradźwięki
24 / 34
Ćwiczenia na sali
25 / 34
Masaż suchy
26 / 34
Kąpiel borowinowa
27 / 34
Fasony borowinowe
28 / 34
Prądy
29 / 34
Inhalacje zbiorowe
30 / 34
Ćwiczenia indywidualne
31 / 34
Magnetotron
32 / 34
Bicze szkockie
33 / 34
Sollux
34 / 34
Fizjotek

Szpital Reumatologiczno?—?Rehabilitacyjny

Szpital dysponuje 104 łóżkami w dwóch oddziałach: Reumatologicznym,Rehabilitacyjnym.

Ponadto posiada własną bazę do kinezyterapii. Szpital Reumatologiczno?—?Rehabilitacyjny jest połączony z Zakładem Przyrodoleczniczym gdzie pacjenci mają możliwość odzyskać sprawność fizyczną.

  Schorzenia objęte leczeniem:
 • Choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby układowe tkanki łącznej),
 • Choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych i kręgosłupa,
 • Choroby metaboliczne (np. dna moczanowa),
 • Wady narządu ruchu, stany po urazach i zabiegach ortopedycznych, Osteoporoza,
 • Choroby tętnic (miażdżycowej zarostowe zapalenie tętnic).
  W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital zapewnia :
 • Całodobową opiekę medyczną,
 • Specjalistyczną diagnostykę,
 • Leczenie farmakologiczne,
 • Rehabilitację ruchową,
 • Leczenie balneologiczne ( z użyciem tworzyw naturalnych jak solanka i borowiny z własnych złóż),
 • Wyżywienie i zakwaterowanie.

Szpital przyjmuje chorych z terenu całej Polski. Leczenie finansowanej jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Oddział Reumatologiczny

Zasady kierowania i przyjęć:

Na oddział Reumatologiczny kierować może lekarz rodzinny POZ, oraz lekarze poradni specjalistycznych wypełniając skierowanie bezpośrednio do naszej placówki. Pacjenci są przyjmowani w kolejności skierowań w miarę wolnych miejsc lub w trybie pilnym. Czas leczenia wynosi około 14 dni.

Wystawione skierowanie należy dostarczyć osobiście do Centrum Obsługi Pacjenta lub drogą pocztową na adres:
Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój
Szpital Reumatologiczno Rehabilitacyjny
Ul. Uzdrowiskowa 54
43?–?230 Goczałkowice Zdrój

Oddział Rehabilitacyjny

Zasady kierowania i przyjęć:

Na Oddział Rehabilitacyjny skierowanie jest wystawiane przez: lekarzy oddziałów urazowo?—?ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, oraz wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych. W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie może być również wystawione przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo?—?ortopedycznej i reumatologicznej. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie. Pacjenci są przyjmowani w kolejności skierowań w miarę wolnych miejsc lub w trybie pilnym. Czas leczenia wynosi minimum 22 dni.

Wystawione skierowanie należy dostarczyć osobiście do Centrum Obsługi Pacjenta lub drogą pocztową na adres:
Szpital Reumatologiczno Rehabilitacyjny
Centrum Obsługi Pacjenta
ul. Uzdrowiskowa 54
43?–?230 Goczałkowice zdrój