Archiwalne projekty unijne

Projekt Przebudowy i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych


Projekt Dostosowania Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej


Projekt Zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych