Zdjęcia z Dnia Dziecka organizowanego przez Uzdrowisko dla naszych najmłodszych kuracjuszy.