Zdjęcia z V Festiwalu Róż, który odbył się w 2017 roku.