Organy

I. Zarząd Spółki

Prezes Zarządu Jarosław Wieszołek

tel.(32) 449 20 00
tel.(32) 449 21 01
fax.(32) 449 21 17
e-mail: biuro@gozdroj.pl

II. Rada Nadzorcza

1. Sławomir Skowroński
2. Mirosław Rolnik
3. Agnieszka Strycharczuk

III. Zgromadzenie wspólników

Województwo Śląskie
ul.Ligonia 46
40-037 Katowice