Rehabilitacja stacjonarna po przebytej chorobie COVID – 19

Kompleksowy program rehabilitacji dostępny jest dla osób, które przeszły zakażenie COVID-19 (bez względu na to czy chory był hospitalizowany czy nie). Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

W celu rozpoczęcia leczenia niezbędne jest skierowanie na rehabilitację, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.
Do skierowania należy dołączyć aktualne wyniki badań:

  1. badanie obrazowe RTG  lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
  2. aktualna morfologia, CRP,
  3. aktualne badanie EKG
  4. inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na  ocenę stanu zdrowia pacjenta.

 

Skierowania wraz z aktualnymi wynikami badań na rehabilitację postcovidową,
w ramach NFZ w formie papierowej, należy składać w Dziale Obsługi Medycznej
lub przesłać na adres pocztowy:

Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o.

Ul. Uzdrowiskowa 54

43-230 Goczałkowice – Zdrój

 

Skierowania można składać też mailowo pod adresem: rehabilitacja.covid@gozdroj.pl

Skierowanie do pobrania

Skala  Barthel do pobrania

O terminie rozpoczęcia leczenia będziemy zawiadamiać pacjentów telefonicznie na wskazany w skierowaniu numer telefonu.

Rehabilitacja po COVID-19 może trwać od 2 do 6 tygodni. Pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską oraz wsparcie psychologiczne. Plan zabiegów w ramach rehabilitacji po COVID-19 przygotowywany jest zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ – średnio co najmniej 4 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie dla jednego pacjenta.

KONTAKT

Dział Obsługi Medycznej
tel. 32/ 449 20 31

e-mail: rehabilitacja.covid@gozdroj.pl