Świadczenia zdrowotne udzielane w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci „STOKROTKA” to działania medyczne z zakresu rehabilitacji, balneologii, reumatologii, ortopedii, neurologii oraz pediatrii.

Powyższe świadczenia udzielane są w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej szpitalnej oraz uzdrowiskowej. Posiadamy
w swojej strukturze Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci oraz Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci.

Profil naszej placówki ukierunkowany jest na realizację zadań mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej
i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci i młodzieży.

W Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci „STOKROTKA” leczymy pacjentów ze schorzeniami:

 1. spowodowanymi wrodzonymi lub nabytymi uszkodzeniami układu kostno-stawowego, w tym skrzywienia kręgosłupa, przykurcze stawowe pochodzenia pourazowego lub neurogennego, stany po złamaniach lub wydłużeniach kończyn
  i innych zabiegach ortopedycznych, choroba Perthesa, artropatie,
 2. układu mięśniowego: dystrofie, miopatie,
 3. neurologicznymi, ujawniającymi się w nieprawidłowym funkcjonowaniu układu ruchu: mózgowe porażenie dziecięce lub niedowłady pourazowe, wrodzone wady OUN, polineuropatie.

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia nie ponoszą odpłatności za koszty leczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Leczeniem, usprawnianiem i opieką nad dziećmi zajmuje się wykwalifikowany personel. Zespół ten tworzą lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, pediatrii, neurologii dziecięcej, balneologii i medycyny fizykalnej, fizjoterapeuci oraz personel pielęgniarski i pomocniczy. Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w zakładzie przyrodoleczniczym zlokalizowanym w miejscu zakwaterowania dzieci. Rehabilitacja prowadzona jest między innymi w basenie, w gabinetach fizykoterapii, salkach UGUL, sali gimnastycznej w ramach kinezyterapii grupowej lub indywidualnej w zależności od schorzenia pacjenta. Wykonujemy również zabiegi z zakresu hydroterapii, masaży leczniczych oraz terapii zajęciowej.

Edukacja szkolna obejmuje program szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Dzieci otoczone są także opieką wychowawczą sprawowaną przez pracowników oświaty ( Zespół Szkół przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. ).

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci dysponuje 90 miejscami noclegowymi.

Turnus sanatoryjny trwa 27 dni. W ramach pobytu dziecko ma zagwarantowane:

  • zakwaterowanie,
  • minimum 3 zabiegi dziennie,
  • 5 posiłków dziennie,
  • całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,
  • zajęcia edukacji szkolnej.

Skierowanie do szpitala uzdrowiskowego należy przesłać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE”, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza POZ, pod rygorem utraty ważności skierowania.

Adres:
Śląski OW NFZ w Katowicach
Kossutha 13
40-844 Katowice

SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE

Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci dysponuje 42 miejscami.

Czas leczenia wynosi średnio 22 dni (maksimum 42 dni). W ramach pobytu dziecko ma zagwarantowane:

  • zakwaterowanie,
  • minimum 5 zabiegów dziennie,
  • 5 posiłków dziennie,
  • całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,
  • zajęcia edukacji szkolnej.

Na Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci skierowanie jest wystawiane przez: lekarzy oddziałów urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, oraz wewnętrznych, onkologicznych, urologicznych.

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie może być również wystawione przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo – ortopedycznej i reumatologicznej. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie. Pacjenci są przyjmowani w kolejności skierowań w miarę wolnych miejsc lub w trybie pilnym.

Skierowanie wraz z dokumentacją należy przesłać na poniższy adres:

Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój spółka z o.o.
Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci
Uzdrowiskowa 54
43-230 Goczałkowice – Zdrój