Szpital

Szpital Reumatologiczno—Rehabilitacyjny

Szpital dysponuje 104 łóżkami w dwóch oddziałach: Reumatologicznym,Rehabilitacyjnym.

Ponadto posiada własną bazę do kinezyterapii. Szpital Reumatologiczno—Rehabilitacyjny jest połączony z Zakładem Przyrodoleczniczym gdzie pacjenci mają możliwość odzyskać sprawność fizyczną.

Schorzenia objęte leczeniem:

 • Choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby układowe tkanki łącznej),
 • Choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych i kręgosłupa,
 • Choroby metaboliczne (np. dna moczanowa),
 • Wady narządu ruchu, stany po urazach i zabiegach ortopedycznych, Osteoporoza,
 • Choroby tętnic (miażdżycowej zarostowe zapalenie tętnic).

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital zapewnia:

 • Całodobową opiekę medyczną,
 • Specjalistyczną diagnostykę,
 • Leczenie farmakologiczne,
 • Rehabilitację ruchową,
 • Leczenie balneologiczne ( z użyciem tworzyw naturalnych jak solanka i borowiny z własnych złóż),
 • Wyżywienie i zakwaterowanie.

Szpital przyjmuje chorych z terenu całej Polski. Leczenie finansowanej jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Oddział Reumatologiczny

Zasady kierowania i przyjęć:

Na oddział Reumatologiczny kierować może lekarz rodzinny POZ, oraz lekarze poradni specjalistycznych wypełniając skierowanie bezpośrednio do naszej placówki. Pacjenci są przyjmowani w kolejności skierowań w miarę wolnych miejsc lub w trybie pilnym.

Wystawione skierowanie należy dostarczyć osobiście do Centrum Obsługi Pacjenta lub drogą pocztową na adres:
Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój
Szpital Reumatologiczno Rehabilitacyjny
Ul. Uzdrowiskowa 54
43–230 Goczałkowice Zdrój

Oddział Rehabilitacyjny

Zasady kierowania i przyjęć:

Na Oddział Rehabilitacyjny skierowanie jest wystawiane przez: lekarzy oddziałów urazowo—ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, oraz wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych. W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie może być również wystawione przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo—ortopedycznej i reumatologicznej. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie. Pacjenci są przyjmowani w kolejności skierowań w miarę wolnych miejsc lub w trybie pilnym.

Wystawione skierowanie należy dostarczyć osobiście do Centrum Obsługi Pacjenta lub drogą pocztową na adres:
Szpital Reumatologiczno Rehabilitacyjny
Centrum Obsługi Pacjenta
ul. Uzdrowiskowa 54
43–230 Goczałkowice zdrój