Projekty Unijne

– w trakcie realizacji:

Projekt „Aktywna rehabilitacja sposobem na aktywność zawodową.”Projekt „Wsparcie mieszkańców śląska z zapalnymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego w powrocie na rynek pracy.”


– Projekty zakończone:

Projekt „Przebudowy i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych”


Projekt „Dostosowania Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej”


Projekt „Zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych”